Vår verksamhet

Ungdomsverksamhet

Vi erbjuder kurser för barn och unga där vi tränar på sång, dans och teater. Våra kurser är uppdelade i två åldersgrupper:
7-10 år samt 10-15 år

Storproduktioner

Emellanåt, cirka vart tredje år, sätter vi upp en större produktion av en musikal. Då består ensemblen av blandade åldrar, gamla som unga. I dessa fall samarbetar vi ofta med Södra Ölands Musikteater