Vår verksamhet

Ungdomsverksamhet

Vi erbjuder kurser för barn och unga där vi tränar på sång, dans och teater. Våra kurser är uppdelade i två åldersgrupper:
7-10 år samt 10-15 år

Storproduktioner

Emellanåt, cirka vart tredje år, sätter vi upp en större produktion av en musikal. Då består ensemblen av blandade åldrar, gamla som unga. I dessa fall samarbetar vi ofta med Södra Ölands Musikteater

Styrelsen 2023

Ordförande: Lena Rörström
Kassör: Lif Henell
Sekreterare: Fanny Reje Franzén

Ledamöter
Anne Haugaard
Elisabeth Zethelius Palm
Lukas Lundgren
Siv Johnsson
Fredrika Hultén
Agneta Berg
Christian Gustavsson

Suppleanter
Filip Rörström
Joachim Sandberg